Click để xem chi tiết thông tin cổ phiếu

Nhà đầu tư có thể tham khảo điểm mua, bán theo khuyến nghị.
Tuy nhiên thị trường biến động liên tục trong khi những thông tin gửi đến nhà đầu tư chỉ được cập nhật trong khung giờ cố định, vì vậy Stock Hunters Team mong rằng nhà đầu tư quan tâm đến danh mục có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn kịp lúc và phù hợp với tình hình riêng của từng tài khoản.

Contact Stock Hunters Team:

Ms. Châu: 077.4040388 – Ms. Hà Thủy: 0963224457 – Mr. Thế Vỹ: 0839992969

Tham gia group tư vấn Zalo

Hoặc quét mã sau: 

Close Menu