Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB, HoSE: MBB) thông báo 19/9 là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2018, tỷ lệ 8% bằng cổ phiếu (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 8 cổ phiếu mới). Ngân hàng dự kiến cần phát hành 169 triệu cổ phiếu cho đợt chi trả lần này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/9.

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu của MB nằm trong phương án tăng vốn điều lệ thêm 20% lên 25.842 tỷ đồng được cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên đầu năm.

Sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng sẽ phát hành 43,2 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP), tỷ lệ 2%, giá phát hành bằng mệnh giá. Thời gian thực hiện đều dự kiến trong quý II và III/2019.

Tiếp đó, ngân hàng sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ 258,4 triệu cổ phần, tương ứng với 10% vốn điều lệ mới, trong đó sẽ phát hành riêng lẻ mới 211,4 triệu cổ phần và bán lại 47 triệu cổ phiếu quỹ do MBB đang nắm giữ.  Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III-IV/2019.

Con số 7,5% vốn dự kiến chào bán thấp hơn so với kế hoạch được cổ đông thông qua đầu năm (10% vốn) được CEO MB lý giải là “đủ nhu cầu vốn trong 3 năm tới, ngoài ra ngân hàng còn kế hoạch tăng vốn cấp 2 qua phát hành trái phiếu”.

Theo cafef.vn
Close Menu